CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigacao e Ambiental

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
SpilLess-prosjektets hovedmål er å teste nye og levedyktige løsninger for å håndtere sjøforurensning, da spesielt oljeutslipp.
Dette prosjektet skal skape et andre år i en mastergrad kalt Applied Blue Biotechnology Master II, som skal vies fullstendig til blå bioteknologi.
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
SeaChange jobber for en grunnleggende holdningsendring hos mennesker i deres forhold til havet.