Universidade do Algarve

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.