52North Initiative for Geospatial Open source Software gmbh

BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
NexOS utvikler nye kostnadseffektive, multifunksjonelle sensorsystemer som kan operere fra mobile eller faste havobservasjonsplattformer.