Christian Michelsen Research AS

Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
NexOS utvikler nye kostnadseffektive, multifunksjonelle sensorsystemer som kan operere fra mobile eller faste havobservasjonsplattformer.