UNI Research AS

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.

INMARE er et Horisont 2020-prosjekt hvor prosjektpartnerne samarbeider for å finne industrielle bruksområder for nye marine enzymer og bioaktive stoffer for målrettet produksjon av fine kjemikalier, stoffer og miljømessige opprydningsapplikasjoner. INMARE vil forene den tverrfaglige kompetansen og fasilitetene til akademiske og industrielle partnere. Dette vil inkludere en rekke kjerneaktiviteter.

NexOS utvikler nye kostnadseffektive, multifunksjonelle sensorsystemer som kan operere fra mobile eller faste havobservasjonsplattformer.