UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE

Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Lab4Dive-prosjektet skal designe, utvikle og validere et innovativt, markedsførbart og konkurransedyktig produkt for å kartlegge, dokumentere og bevare undervanns-kulturarv.
Formålet med prosjektet er å levere skalerbare, tilpasningsdyktige og implementeringsklare innovative løsninger for renovering av bygningsskall og systemer.
RIBuild har som formål å gjøre historiske bygg mer energieffektive ved bruk av termisk isolasjon.