Universidade de Aveiro

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens. 
PAPERCHAIN skal distribuere fem nye sirkulære økonomimodeller for avfallsstrømmene generert av masse- og papirindustrien. 
AQUACROSS-prosjektet skal støtte EUs innsats for å forbedre biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.