University of Thessaly

Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
SIM4NEXUS skal overvinne barrierer som hindrer integrert ledelse av nexusen som består av land, mat, energi, vann og klima.