Belgia

BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.

Sea Europe er en medlemsorganisasjon som tilbyr et bredt spekter av tjenester og aktiviteter internasjonalt og i Europa til fordel for maritim industri, inkludert europeiske verft og produsenter av maritimt utstyr. Sea Europe arbeider for at deres medlemmer skal ha best mulige rammevilkår. 

Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek er en uavhengig, flamsk forskningsorganisasjon innen clean tech og bærekraftig utvikling.
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
Et EU finansiert prosjekt som ønsker å revolusjonere hvordan elektriske kjøretøy integreres i strømnettet og brukernes liv.
En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
PERSUADE-prosjektet har utviklet et støydempende materiale ved hjelp av resirkulerte dekk.