Belgia

Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek er en uavhengig, flamsk forskningsorganisasjon innen clean tech og bærekraftig utvikling.
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
Et EU finansiert prosjekt som ønsker å revolusjonere hvordan elektriske kjøretøy integreres i strømnettet og brukernes liv.
En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
PERSUADE-prosjektet har utviklet et støydempende materiale ved hjelp av resirkulerte dekk.
Målet med EBSF_2-prosjektet er å validere ulike løsninger som bedrer effektiviteten og attraktiviteten til bussystemer. 
Prosjektet Opening Up utviklet et verktøy – statistikkportalen – som har blitt et godt brukt IKT-verktøy.
Prosjektets hovedmål var å skape et innovasjonsnettverk som skal føre til en ledende rolle i utvikling og bruk av e-tjenester.
Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.