Belgia

PERSUADE-prosjektet har utviklet et støydempende materiale ved hjelp av resirkulerte dekk.
Målet med EBSF_2-prosjektet er å validere ulike løsninger som bedrer effektiviteten og attraktiviteten til bussystemer. 
Prosjektet Opening Up utviklet et verktøy – statistikkportalen – som har blitt et godt brukt IKT-verktøy.
Prosjektets hovedmål var å skape et innovasjonsnettverk som skal føre til en ledende rolle i utvikling og bruk av e-tjenester.
Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
Forskere ved et universitet i Belgia har utviklet roboter med en funksjon litt utenom det vanlige - evnen til å reparere seg selv. 
Samfunnet er i endring. Ikke bare blir vi flere eldre, vi lever også lenger og har nye behov og forventninger til hva hjelpeapparatet skal tilby.
INCAM har som mål å forbedre overvåkingskapasitet i miljøvern og kystsonestyring i Libanon.

Den europeiske biomasseforeningen (AEBIOM) er en europeisk fagforening for nasjonale biomasseforeninger og bioenergiselskaper som er aktive i Europa. AEBIOM ble grunnlagt i 1990 og har som mål å fremme produksjon og anvendelse av biomasse i Europa.

Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.