Danmark

Danske Maritime er en dansk bransjeorganisasjon for danske leverandører av maritimt utstyr og skip. Organisasjonen representerer sine medlemmer både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå, og arbeider for best mulig rammevilkår og konkurransekraft for dansk maritim industri. 

Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
MARCOD er et maritimt bransjeutviklingssenter og klyngesekretariat, som støtter utviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheter i den nordjyske maritime klyngen.
Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Det danske selskapet Portchain tar i bruk tverrfaglige løsninger som skal forbedre og forenkle de operasjonelle problemene innen shipping.
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
Bawat er et dansk ingeniørdrevet, maritimt innovasjonsselskap som utvikler nye bærekraftige systemer for håndtering av ballastvann på skip.
Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.
Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.