Danmark

Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
Bawat er et dansk ingeniørdrevet, maritimt innovasjonsselskap som utvikler nye bærekraftige systemer for håndtering av ballastvann på skip.
Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.
Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
Selskapets nøkkelkompetanse er kraftkonvertering i vindturbiner som dekker alle aspekter innen programvare, maskinvare, mekanikk, kjøling og prosjektledelse fra generatorakselen til gridforbindelsen.

E-ferry er et Horisont 2020 prosjekt ledet av Ærø kommune i Danmark. Prosjektet skal ved gjennom design, bygging og operasjonelle aspekter utvikle en hel-elektrisk, «grønn» ferge som skal kunne kjøre uten CO2 utslipp eller forurensning. 

En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.