Danmark

Prosjektet skal gi bedre forståelse av klimaendringer på Arktis og dets globale konsekvenser gjennom tverrfaglig samarbeid.
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
Selskapets nøkkelkompetanse er kraftkonvertering i vindturbiner som dekker alle aspekter innen programvare, maskinvare, mekanikk, kjøling og prosjektledelse fra generatorakselen til gridforbindelsen.

E-ferry er et Horisont 2020 prosjekt ledet av Ærø kommune i Danmark. Prosjektet skal ved gjennom design, bygging og operasjonelle aspekter utvikle en hel-elektrisk, «grønn» ferge som skal kunne kjøre uten CO2 utslipp eller forurensning. 

En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.
Det svenske cleantech-selskapet SWESTEP tar sikte på å løse plastutfordringene ved å konvertere plastavfall om til bærekraftig olje og nye plastvarer. 
Hvordan kan bykultur bekjempe globale folkehelsetrusler som fedme og depresjon?
Hvordan påvirker klimaendringer i Arktis vær og klima på den nordlige halvkulen? Det vil prosjektet Blue-Action se nærmere på.
EcoSwing tar sikte på å utvikle verdens første demonstrasjon av et superledende, lettvint, lettdrevet tog på en moderne 3,6 MW vindturbin.