Finland

FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.

Universitetet ligger i Åbo og er Finlands nest største universitet. Det har seks fakulteter og er spesielt faglig sterkt på feltene bioteknologi, informasjonsteknologi, samfunnsvitenskap, kultur- og integreringstudier og Baltiske områdestudier. Universitetet er finskspråklig, og har rundt 21 000 studenter og 3 000 ansatte. 

The Baltic Sea Action Group (BSAG), etablert i 2008, arbeider for å finne de rette aktører og løsninger for å gjenopprette den gode økologiske balansen i Østersjøen.Deres arbeid bygger på konstruktivt samarbeid mellom alle nivåer i samfunnet, inkludert det høyeste politiske nivået i alle landene rundt Østersjøen, offentlige myndigheter og privat sektor. BSAG fungerer som en matchmaker, som formidler forskningsresultater til beslutningstakere, aktiverer selskaper til å finne og implementere løsninger, og samler de partene som trengs for å redde Østersjøen.

BONUS, det felles forsknings- og utviklingsprogrammet for Østersjøen for årene 2010-2017, ble startet av BONUS-medlemslandene sammen med EU og offisielt lansert i september 2010.

Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.

I4Fututre, et Horisont 2020-finansiert prosjekt, er et internasjonalt, tverrfaglig og intersektorielt doktorgradsprogram ved Universitetet i Uleåborg. Programmet er basert på full utnyttelse av mulighetene for moderne bildebehandling og karakteriseringsmetoder i tverrfaglig samarbeid. 

Finsk universitet med fokus på innovasjon.

Sulapac er en finsk start-up som arbeider med alternative bærekraftige løsninger til plast. 

Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp