Finland

BONUS, det felles forsknings- og utviklingsprogrammet for Østersjøen for årene 2010-2017, ble startet av BONUS-medlemslandene sammen med EU og offisielt lansert i september 2010.

Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.

I4Fututre, et Horisont 2020-finansiert prosjekt, er et internasjonalt, tverrfaglig og intersektorielt doktorgradsprogram ved Universitetet i Uleåborg. Programmet er basert på full utnyttelse av mulighetene for moderne bildebehandling og karakteriseringsmetoder i tverrfaglig samarbeid. 

Finsk universitet med fokus på innovasjon.

Sulapac er en finsk start-up som arbeider med alternative bærekraftige løsninger til plast. 

Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor

The Regional Council of Ostrobothnia er en kommunalrettslig enhet i Österbotten med 15 medlemskommuner. Enheten arbeider for balansert utvikling og økonomisk vekst i regionen. Utviklingsarbeidet finansieres både av nasjonale ressurser og EU-midler. 

For å sikre en bærekraftig fremtid for jorden er det viktig å møte verdens behov for fornybar energi. Bølgekraft er beregnet å produsere 10% av den globale energi-etterspørselen i løpet av de kommende tiårene.

MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.