Frankrike

En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.

Sorbonne Universitetet er et tverrfaglig, forsknings-fokusert akademisk instutisjon. Sorbonne er et av verdens første universiteter og svært anerkjent.

Universitetets satsningsområder er kunst og humanistiske fag, medisin og ingeniørvitenskap. 

 

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Formålet med dette prosjektet er å sammenligne stamcelle-behandling med tradisjonell beintransplantasjon, for å se om førstnevnte er bedre enn dagens behandlingsmetoder og kan bli fremtidig rutinebehandling ved sykehus.
ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).
Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
Klimaendringer, urbanisering og populasjonsvekst fører til økt etterspørsel etter vann. Dette krever nye løsninger!
GRID4EU er et prosjekt som tar sikte på å demonstrere avanserte Smart Grid-løsninger som har stort potensiale for å bli replisert og skalert i Europa.
E-highway2050 utvikler en metodologi for å skape en robust utvidelsesplan for ett europeisk kraftoverføringsnettverk.