Frankrike

Karos er et fransk selskap som jobber med en samkjøringstjeneste som sørger for at flere kjører sammen til jobb for å redusere biltrafikk og miljøpåvirkning. 

Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) er en fransk organisasjon som tilbyr forskning og innovasjon, konsulenttjenester, testing, opplæring og sertifisering i byggebransjen.

Klimaendringer, urbanisering og populasjonsvekst fører til økt etterspørsel etter vann. Dette krever nye løsninger!
GRID4EU er et prosjekt som tar sikte på å demonstrere avanserte Smart Grid-løsninger som har stort potensiale for å bli replisert og skalert i Europa.
E-highway2050 utvikler en metodologi for å skape en robust utvidelsesplan for ett europeisk kraftoverføringsnettverk.
Storbrittania følger Frankrikes forpliktelse til å ta forurensende kjøretøy av veien grunnet effekten den dårlige luftkvaliteten har på folks helse.
Frankrikes nye miljø- og klimaminister har planlagt at landet skal bli karbonnøytralt innen 2050.
Det internasjonale energibyrået (IEA) er en internasjonal organisasjon som jobber for å produsere informasjon og statistikk om det internasjonale oljemarkedet og andre energityper.
Dette prosjektet skal skape et andre år i en mastergrad kalt Applied Blue Biotechnology Master II, som skal vies fullstendig til blå bioteknologi.