Frankrike

Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
Hav- og klimaplattformen arbeider for å øke forståelsen for at et sunt hav gir et beskyttet klima, og for å sette hav sentralt i klimadebatten.
Europakommisjonens initiativ for å forene prosjekt innen Horisont 2020 på temaene smarte nett og energilagring
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.

Innen 2050 er verdens hav forventet å bestå av mer plast enn fisk, og mer enn 90% av korallrevene står i fare for å dø ut. Håndteringen av utfordringene knyttet til hav er et verdensomspennende oppdrag. Handlingsplattformen skal inkludere privat næringsliv med formål å oppnå bærekraftig forvaltning av ressursen havet representerer. 

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Klynge innen luftfart, romfart og integrerte systemer
Prosjektet har som målsetting å separere menneskeskapte og naturlige klimagasser, samt å skape en oversikt over utslippene fra CO2, CH4 og N2O over hele Europa.

Det franske selskapet er en statlig støttet forsknings-organisasjon, innen feltene energi, forsvar og sikkerhet. Det ble opprettet 18. oktober 1945 i Paris. 
CEA ansetter både ingeniører og forskere for å opprettholde en synergi mellom tradisjonell og teknologisk forskning. Noen av forskningsområdene inkluderer atomreaktorer, radionuklide for kurering av sykdommer, og seismikk for avdekkingen av fremtidige tsunamier.

En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.