University of Oxford

Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
Universitetet i Oxford innfører nettbasert MOOC-kurs, altså massive open online course, i samarbeid med et amerikansk online-universitet.