Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
Deutsches Hydrographisches Institut (Det tyske hydrografiske instituttet) er en forskingsinstitusjon for blant annet oseanografi og sjømåling.