Italia

Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!
AFTERLIFE-prosjektet skal finne en integrert løsning for utvinning og konvertering av relevante fraksjoner fra avløpsvann. 
Hvordan kan man øke livskvaliteten for personer med demens? Home4Dem tror de kan ha funnet en løsning.
Hvordan kan man sørge for at uformelle omsorgspersoner får den informasjonen, kunnskapen og støtten de trenger?
Gjennom analyse av 280 små og mellomstore bedrifter i Europa har forskere funnet enkle og effektive tiltak for å øke energieffektiviteten i bedriftene.
Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
Hvordan kan man enkelt velge ut, simulere og sammenligne alternative lavkarbon og økonomisk bærekraftige scenarioer for oppvarming og nedkjøling?
INSPIRE-Grid-prosjektet har som mål å styrke interessenters deltakelse i utviklingen av fremtidige nettinfrastrukturer.
Globale endringer, menneskelig mobilitet og urban vekst, er relevante elementene som påvirker utvikling av kystområder over hele verden.
CLARA-prosjektet skal illustrere fordeler og den økonomiske verdien av gode klimatjenester (CS) ved kortsiktige klimaendringer og klimavariabilitet.