Association pour la Recherche et le Développement des méthodes et processus Industriels

Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.

Et av dagens største miljøproblem er tungmetallsforurensing. BioMetal Demo ønsker å teste nye bioteknologier for å løse problemet.

Gjennom utviklingen av to pilotanlegg som skal implementeres i to metallforurensede industrier vil prosjektet demonstrere muligheten for anvendelse av nye bioteknologier for behandling av forurenset avløpsvann. Pilotanleggene skal testes ut i et gruvedriftsselskap og et elektroselskap.

GRID4EU er et prosjekt som tar sikte på å demonstrere avanserte Smart Grid-løsninger som har stort potensiale for å bli replisert og skalert i Europa.
INSPIRE-Grid-prosjektet har som mål å styrke interessenters deltakelse i utviklingen av fremtidige nettinfrastrukturer.
Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.