Universite de Liege

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
Hovedmål med Joules-prosjektet er å redusere klimagassutslipp av europeisk bygde skip.