Imperial College of Science Technology and Medicine

Det overordnede målet med EU-SysFlex-prosjektet er å sørge for kvalitetssikrede systemtjenester som sikrer at fornybar energi skal være ledende og dominerende i det globale energimarkedet.
Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.
Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
Klimaendringer, urbanisering og populasjonsvekst fører til økt etterspørsel etter vann. Dette krever nye løsninger!
Oasis LMF tilbyr en risikovurderingsprosess som kan vurdere tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.
TeSLA-prosjektet skal utstyre utdanningsinstitusjoner med et e-vurderingssystem for å forbedre tilliten mellom studenter, lærere og institusjoner. 
Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har prosjektet målsetning om å nå ut til over 100 kommuner på tvers av Europa.