Consiglio Nazionale delle Ricerche

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).
INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
ACTIVAGE er et storskala prosjekt innenfor aktiv og sunn aldring, med mål om å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger ved hjelp av tingenes internett.
ASSESS er et utdannings- og opplæringsprosjekt som spesialiserer seg på sikkerhet og sikkerhet for skip og anlegg, for mennesker og for miljøet.
Det NIBIO-ledede Tech4Effect-prosjektet skal gi mer tømmer ved hjelp av effektivisert skogskultur. 
MARIO-prosjektet undersøker hvordan tjenesteytende roboter kan bidra til å håndtere utfordringer som ensomhet, isolasjon og demens i helsesektoren. 
REPLICATE-prosjektet skal demonstrere teknologier innen energi, transport og IKT i distriktene San Sebastian, Firenze og Bristol.