Nederland

«Like!» vil skape en digital innovasjonskultur på tvers av Nordsjø-regionen, noe som gjør det mulig å bygge mer inkluderende, offentlige tjenester.

Groningen er administrasjonssenter i provinsen Groningen. Det er den største byen i Nord-Nederland med sine 202 000 innbyggere, og den åttende største byen i landet. Groningen er en viktig handelsby for det nordlige Nederland. Byen har mange servicefunksjoner for gassindustrien og har videre matvareindustri med foredling av sukker, tobakk og kaffe. I løpet av de senere år er det kommet til endel arbeidsplasser knyttet til IT.

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Byen i hjertet av Nederland
FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
Leverer innovative løsninger innen mudring, gruvedrift og offshore.
BioMonitor er et Horisont 2020-prosjekt som skal utvikle et informasjons- og statistikkrammeverk for å overvåke innvirkningene av den europeiske bioøkonomien.
Forurensing fra nitrogen og plantevernmiddel som benyttes i landbruket er den største utfordringen og hinderet for å nå målene om høy kvalitet på drikkevannet.
Flerbruksplattformene skal være et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.
Det er nå mulig å installere, tilpasse og programmere en robot i løpet av noen få dager. I fremtiden skal dette bare ta én dag.