Nederland

Nederlandske RAU Architects og Turntoo utvikler bærekraftige, sirkulære bygg.

Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.

Det nederlandske samferdselsdepartementet har ansvaret for samferdsel, infrastruktur og vannforvaltning. 

Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.

Nederland Maritime Technology (NMT) er et nettverk av verft, leverandører og tjenesteleverandører som jobber sammen for å oppnå resultater. På maritim teknologi er disse selskapene - store og små - svært dyktige og jakter nye utfordringer og løsninger.

ECOCHAMPS er et nylig avsluttet Horisont 2020-finansiert prosjekt som skal løfte opp hybridbiler og gjøre Europeiske produsenter av kommersielle kjøretøy mer konkurransedyktige.

DAF Trucks NV er et teknologiselskap og en av de fremste kommersielle produsentene av kjøretøy i Europa. DAF er et heleid datterselskap av PACCAR Inc, som designer og produserer lette, medium g tunge kommersielle kjøretøy. 

Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
Stichting EGI tilbyr avanserte datatjenester for forskning og innovasjon.
Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.