Nederland

De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.

Rotterdam er Nederlands nest største by, og ligger i provinsen Sør-Holland. 
Havnen i Rotterdam er Europas største. 

TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.
EU prosjektet BRIGAID ønsker å sikre at innovative produkter og tjenester som reduserer skader fra naturkatastrofer kommer på markedet.
Vattenfall ble tildelt kontrakt av den nederlandske regjeringen for å utvikle de to nederlandske havvindparkene, Hollandse Kust Zuid.
RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
Verdensøkonomien kun er 9,1% sirkulær. Denne statistikken er hovedkonklusjonen i den første Circularity Gap-rapporten.
FLOW - et forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland.

Nederlandsk ledende universitet i forskning på vindenergi. Deltaker i mange prosjekter, og en institusjon med stort internasjonalt nettverk. Globalt samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, myndigheter, NGOer og private bedrifter er en prioritet for TU Delft.

Hovedmålet til DC NOISE-prosjektet var å gjøre Nordsjø-regionen bedre forberedt på dens demografiske fremtid