Ghent University

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.
Hvert minutt kjøpes det 1 million plastikkflasker og innen 2021 er det estimert at det vil øke med 20%.
KELPEX integrerer forskning på tareskog, biologisk mangfold, kyst- og dyphavsøkologi og modellering.