Portugal

Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
PEPE gir mulighet for trening gjennom "exergames" og virtuell virkelighet for eldre.

GMVIS Skysoft er et teknologiselskap som driver med Luftfart, Rom, Forsvar, Sikkerhet, Transport, Helse, Telekommunikasjon og IKT for offentlig forvaltning og store bedrifter. Selskapet er en del av GMV som har hovedsete i Madrid, men som også har kontorer i Spania, Portugal, Polen, USA, Sør-Korea og Malaysia. 

Globale endringer i bruk av landområder fører til endringer i tilgangen på vannressurser. Hvordan kan man best takle disse endringene?
Hvordan kan man sikre at nyoppstartede teknologivirksomheter blir levedyktige utenfor oppstartsboblen? Portugisiske TecBIS mener de har funnet svaret!
Den økende andelen fornybar energi er en stor utfordring for effektiv styring av distribusjonsnettene.
SpilLess-prosjektets hovedmål er å teste nye og levedyktige løsninger for å håndtere sjøforurensning, da spesielt oljeutslipp.
Prosjektet Algae-til-Market Lab Ideas skal utvikle nye produkter og tjenester for å håndtere invaderende fremmede arter ved den iberiske nordvestkysten.
Cádiz har lange maritime tradisjoner, og et sterkt havforskningsmiljø med flere potensielle synergiområder med aktører i Agder.
Hovedformålet til Bio-centre er å bevare og opprettholde verdien av produkter og ressurser og minimere avfall og ikke-fornybare ressurser.