Portugal

STRONGMAR-prosjektet bidrar til kunnskapsutveksling og utvikling av både det oseanografiske og teknologiske forskningsfeltet gjennom samarbeid og samhandling.

INESC TEC er en portugisisk, privat forskningsinstitusjon dedikert til vitenskapsforskning og teknologisk utvikling, teknologioverføring, avansert konsulentarbeid og opplæring, samt pre-inkubator for nye, teknologibaserte bedrifter. 

Som en plattform mellom akademia og forretningsverdenen, jobber INESC TEC med å bringe akademia, bedrifter, offentlig administrasjon og samfunnsaktører sammen ved å bruke kunnskapen og resultatene fra forskningsprosjekter innen teknologioverføring med for å oppnå sosial relevans og verdiskapning. 

Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
PEPE gir mulighet for trening gjennom "exergames" og virtuell virkelighet for eldre.

GMVIS Skysoft er et teknologiselskap som driver med Luftfart, Rom, Forsvar, Sikkerhet, Transport, Helse, Telekommunikasjon og IKT for offentlig forvaltning og store bedrifter. Selskapet er en del av GMV som har hovedsete i Madrid, men som også har kontorer i Spania, Portugal, Polen, USA, Sør-Korea og Malaysia. 

Globale endringer i bruk av landområder fører til endringer i tilgangen på vannressurser. Hvordan kan man best takle disse endringene?
Hvordan kan man sikre at nyoppstartede teknologivirksomheter blir levedyktige utenfor oppstartsboblen? Portugisiske TecBIS mener de har funnet svaret!
Den økende andelen fornybar energi er en stor utfordring for effektiv styring av distribusjonsnettene.
SpilLess-prosjektets hovedmål er å teste nye og levedyktige løsninger for å håndtere sjøforurensning, da spesielt oljeutslipp.
Prosjektet Algae-til-Market Lab Ideas skal utvikle nye produkter og tjenester for å håndtere invaderende fremmede arter ved den iberiske nordvestkysten.