Slovakia

Panara et forsknings og utviklingsselskap som ble opprettet i 2001, og har siden 2006 jobbet med biologisk plast. Selskapet ønsker å utvikle biologisk nedbrytbart materiale og biologisk baserte blandinger for forskjellige typer av plast bearbeiding. 
 

Gjennom analyse av 280 små og mellomstore bedrifter i Europa har forskere funnet enkle og effektive tiltak for å øke energieffektiviteten i bedriftene.
Selskapet har utviklet en markedsløsning som ikke bare skal effektivisere og rimeligjøre godstransport, men også beskytte mijøet.