Spania

MOBNET-prosjektet har designet et søk- og ledningssystem som med bruk av moderne lokaliseringsteknologi skal bistå nødetater i søk- og redningsoperasjoner.

Orbital CS er et selskap med hovedkontor i Spania som tilbyr sine kunder eksklusive og kvalitetssikrede tjenester i kritisk systemteknikk (critical systems engineering) innen fly, romfart og jernbane.

Selskapet er ledende innen kritisk systemteknikk, samt hele verdikjeden når det kommer til design, utvikling, verifisering og validering av maskinvare, programvare og systemintegrasjon.

 

 

CROCODILE er et Horisont 2020-prosjekt som tar sikte på å gjøre gjenvinning av kobolt mer miljøvennlig.
NeXOSs sensorsystem reduserte vedlikeholdskostnadene og forbedret kvaliteten på de innsamlede dataene.
Et prosjekt som ønsker å hjelpe bedrifter med å lettere holde utstyr oppdatert og igang.
ROAMER - Et EU-finansiert prosjekt som har utviklet et omfattende og integrert veikart for mental helse.
BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
WELL-prosjektet har sett på ekspansjons- og videreutviklingspotensialet til vindturbin systemet ”WELL".