Spania

Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
Privat universitet i Spania
Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
Teknologiske løsningssystemer innen helse
Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
Rådgivning rettet mot mindre næringslivsaktører
Horisont 2020-prosjektet skal bidra til teknologi som fører til at transmisjons systemoperatører blir mer fleksible og robuste.
ETRA er en spansk bedriftsgruppe som arbeider med avanserte teknologier innen blant annet mobilitet og energi, og er blitt en ledende markedsleverandør.
Teknologisenter som tilbyr rådgivning og innovative løsninger