The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
ROAMER - Et EU-finansiert prosjekt som har utviklet et omfattende og integrert veikart for mental helse.
RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
GROW GREEN-prosjektet skal demonstrere naturbaserte løsninger i sju byer. Metodikken vektlegger kostnadseffektive og smarte løsninger på urbane utfordringer.