Storbritannia

Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.

CryoHub, et Horisont 2020- finansiert prosjekt, skal undersøke og utvide potensialet for storskala flytende kryogen energilagring. 

Flytende kryogen 

Den periodiske forsyningen av enkelte fornybare energikilder er en stor utfordring for kraftmarkedet. I perioder er det overproduksjon når etterspørselen er lav, mens det i andre perioder er for lav produksjon i forhold til etterspørsel. Flytende kryogen energilagring er en lovende teknologi som muliggjør lagring i perioder med høy produksjon og bruk i perioder med høy etterspørsel. 

Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.
BMT ble etablert i 1985 ved samle forsknings- og teknologiorganisasjoner med røtter tilbake til begynnelsen av det 20.århundre, og fokuserer idag på avanserte maritime løsninger.
Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
University of Exeter er et britisk universitet med forskning i verdensklasse. Universitetet fokuserer på forskning med formål om å løse viktige utfordringer menneskeheten står overfor i dag.
No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.
Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.
Britisk universitet med teknologi og ledelse som sine satsingsområder.

INMARE er et Horisont 2020-prosjekt hvor prosjektpartnerne samarbeider for å finne industrielle bruksområder for nye marine enzymer og bioaktive stoffer for målrettet produksjon av fine kjemikalier, stoffer og miljømessige opprydningsapplikasjoner. INMARE vil forene den tverrfaglige kompetansen og fasilitetene til akademiske og industrielle partnere. Dette vil inkludere en rekke kjerneaktiviteter.