Tyskland

Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.
NexTrust har som mål å øke effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren.

TX Logistik er en av Europas største transportører av gods på jernbane. Selskapet leverer godstransporttjenester og utvikler intermodale transportløsninger. De tilbyr også konsulenttjenester innen jernbanelogistikk. Siden Januar 2017 er selskapet eid av Mercitalia Group, et datterselskap FS Ferrovie dello Stato Italiano.

Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.

ICLEI- Local Governments for Sustainability er et globalt nettverk bestående av mer enn 1500 byer og regioner som har forpliktet seg til å arbeide for en bærekraftig fremtid. ICLEI gir sine medlemmer en stemme på den europeiske og internasjonale scene og jobber bredt på en rekke tematiske områder. 

Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.

TenneT er en europeisk transmisjonssystemoperatør (TSO) med aktiviteter i Nederland og Tyskland. TenneT arbeider for å sikre pålitelig og uavbrutt strømforsyning til høyspentnettet for 41 millioner mennesker. 

BioCon Valley er et sentralt kontaktpunkt og tjenesteleverandør som har samlet og koordinert ulike kompetanser fra forskningsinstitusjoner og bedrifter siden 1996. Ved å utløse tverrfaglig utveksling av ideer og konsepter støtter plattformen forskere og gründere i deres jakt på markedssuksess.

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.