Tyskland

Et sett med nøkkelkriterier og prinsipper skal sikre at vindkraftutbygging blir rettferdig og sosialt inkluderende.

Freie Universität Berlin er et av Tysklands ledende universiteter, og tilbyr studier i de fleste fagområder. Universitetet er en del av det prestisjefylte tyske Exzellenzinitiative, som er forbeholdt universiteter med fremragende forskningmiljøer.

Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.
NexTrust har som mål å øke effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren.

TX Logistik er en av Europas største transportører av gods på jernbane. Selskapet leverer godstransporttjenester og utvikler intermodale transportløsninger. De tilbyr også konsulenttjenester innen jernbanelogistikk. Siden Januar 2017 er selskapet eid av Mercitalia Group, et datterselskap FS Ferrovie dello Stato Italiano.

Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.

ICLEI- Local Governments for Sustainability er et globalt nettverk bestående av mer enn 1500 byer og regioner som har forpliktet seg til å arbeide for en bærekraftig fremtid. ICLEI gir sine medlemmer en stemme på den europeiske og internasjonale scene og jobber bredt på en rekke tematiske områder. 

Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.

TenneT er en europeisk transmisjonssystemoperatør (TSO) med aktiviteter i Nederland og Tyskland. TenneT arbeider for å sikre pålitelig og uavbrutt strømforsyning til høyspentnettet for 41 millioner mennesker.