Tyskland

SENSIndoor er et EU finansiert prosjekt som gjennom nanoteknologi har bidratt til å utvikle sensorer som kontrollerer luftkvaliteten.
Ifølge rapporten "Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation" er det 835 tilfeller hvor lokale og regionale myndigheter har tatt tilbake offentlige tjeneste fra privat hånd. Tyske kommuner står i spissen.
LUC4C-prosjektet har hatt som målsetning å fremme grunnleggende kunnskap innen klimaforandringer.
2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull. 

INAPRO utvikler innovative og bærekraftige løsninger for akvaponisystemer gjennom modeller som viser bruken av systemene i urbane- og distriktsområder.

BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
Riblet4Wind skal overføre av en teknologi som øker energieffektiviteten i luftfartssektoren til vindkraftindustrien.
E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.