Tyskland

IHP utfører forskning og utvikling innen silikonbaserte systemer, integrert høyfrekvente kretser og teknologier for trådløs og bredbåndskommunikasjon.

E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.

Founded in 1999 in Bad Honnef, TXLOGISTIK AG today is one of the largest rail transport companies in Europe. We design transport networks without borders, develop freight transport concepts and offer industry-specific customized solutions from A to Z.

Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene. Dette vil LIFE GreenPower gjøre noe med!
Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.
Dette prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører for å utvikle marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.
Hvordan kan man jevne ut fordelingen av forskning og innovasjon i Østersjøen og samtidig øke den industrielle innovasjonen i regionen?
Hvordan kan Europas aldrende befolkning bo lenger hjemme og samtidig være sikre på at de får den hjelpen de trenger?