Tyskland

Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.

TenneT er en europeisk transmisjonssystemoperatør (TSO) med aktiviteter i Nederland og Tyskland. TenneT arbeider for å sikre pålitelig og uavbrutt strømforsyning til høyspentnettet for 41 millioner mennesker. 

BioCon Valley er et sentralt kontaktpunkt og tjenesteleverandør som har samlet og koordinert ulike kompetanser fra forskningsinstitusjoner og bedrifter siden 1996. Ved å utløse tverrfaglig utveksling av ideer og konsepter støtter plattformen forskere og gründere i deres jakt på markedssuksess.

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.

DLR-instituttet for nettverksbaserte energisystemer i Oldenburg utvikler teknologier og konsepter for fremtidig energiforsyning basert på fornybare energikilder. Den største utfordringen er å danne stabile og effektive energisystemer fra vær-avhengige og desentraliserte produksjonsenheter. Forskningen for denne endringsprosessen følger en D3-tilnærming (dekarbonisering, desentralisering og digitalisering). 

Prosjektet er en del av løsningen som skal sørge for rene og stabile strømforsyninger i Europa.
Optimalisert prosjekttilnærming for økt innovasjon innen landbruk, skogbruk og rurale områder.

Eberswalde University for Sustainable Development er et universitet i Tyskland. Universitet tilbyr en rekke ulike programmer, blant annet innen skogbruk, landskapsforvaltning og naturvern, økologisk landbruk, trevitenskap og teknologi, regional forvaltning og turisme.