INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER

Teknologiske løsninger langs hele verdikjeden skal bidra til bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.