FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
DEMOGRAVI3 ønsker å teste ut en lovende løsning for sub-strukturer og offshore logistikk.
Målet med EBSF_2-prosjektet er å validere ulike løsninger som bedrer effektiviteten og attraktiviteten til bussystemer. 
Prosjektet Plascarb har utviklet en teknologi som kan transformere matavfall til grafittkarbon og fornybar hydrogen.