Fraunhofer-Gesellschaft

SENSIndoor er et EU finansiert prosjekt som gjennom nanoteknologi har bidratt til å utvikle sensorer som kontrollerer luftkvaliteten.

INAPRO utvikler innovative og bærekraftige løsninger for akvaponisystemer gjennom modeller som viser bruken av systemene i urbane- og distriktsområder.

DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
DEMOGRAVI3 ønsker å teste ut en lovende løsning for sub-strukturer og offshore logistikk.
Målet med EBSF_2-prosjektet er å validere ulike løsninger som bedrer effektiviteten og attraktiviteten til bussystemer. 
TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 
Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling. DAIAD-prosjektet har løsninger.
Prosjektet Plascarb har utviklet en teknologi som kan transformere matavfall til grafittkarbon og fornybar hydrogen.