Norge

Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.

OTECHOS er et ungt selskap med røtter tilbake i industriell prosjektering og kommersialisering av nye produkter innen olje og gassindustrien, maskiner og andre mekaniske grener. Selskapet følger deres produkter fra tidlig idé-fase lansering på markeder. Selskapet drar fordeler av lang erfaring, samt fra å være et lite og fleksibelt miljø for kreativitet og «knowhow». Selskapet er norsk og holder til i Tvedestrand. 

Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.

Havila Shipping er en leverandør av forsyningstjenester til offshoreindustrien. Havila opererer 23 fartøy over hele verden innen undervannsbygging, ankerhåndtering og plattform-forsyning. Selskapet har hovedkontor i Fosnavåg. 

Norsk rederi
Norwegian Energy Partners (NORWEP) arbeider for norsk energiindustri internasjonalt
Ledende norsk serviceselskap innen olje, gass og vindindustri
Utvikler biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes fossilbasert plast