Norge

Havila Shipping er en leverandør av forsyningstjenester til offshoreindustrien. Havila opererer 23 fartøy over hele verden innen undervannsbygging, ankerhåndtering og plattform-forsyning. Selskapet har hovedkontor i Fosnavåg. 

Norsk rederi
Norwegian Energy Partners (NORWEP) arbeider for norsk energiindustri internasjonalt
Ledende norsk serviceselskap innen olje, gass og vindindustri
Utvikler biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes fossilbasert plast
Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
Et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt
Formålet med prosjektet er å utvikle transnasjonale innovasjonssamarbeid for bærekraftig forretningsutvikling i nye, blå markeder.
SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
Prosjektet Marine Biotechnology ERA-NET viste at det er marin bioteknologi som er nøkkelen til å låse opp verdien av havets biologiske ressurser.