Norge

Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
CityxChange utvikler og tester nye løsninger for å gjøre byer grønnere, som energihandel mellom enkeltpersoner og energipositive nabolag.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.

Kristiansandsbaserte VOCA leverer teknologi og programmeringstjenester til offshore-industrien. De har spesialkompetanse innen robotsyn og kunstig intelligens.
 

Firmaet utvikler og leverer teknologi og løsninger for offshorekraner, løfting og logistikk. De har spesialkompetanse innen robotsyn og kunstig intelligens. 

Optilift ble stiftet i 2010 og er et datterselskap av VOCA AS.

Velferdsteknologiske løsninger resulterer i økt selvstendighet og bedre livskvalitet

Kunnskapsbyen er et partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Målet er å utvikle nettverk for å skape innovasjoner i regionen, som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

Kunnskapsbyen finansieres i dag gjennom medlemsavgift fra sine over 100 medlemsvirksomheter, samt grunnfinansiering fra Skedsmo kommune. I tillegg mottar de også prosjektmidler fra kommuner, fylker og EU.
 

Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs
Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.