Vest-Norge

DeepOcean er en integrert leverandør av trygge, høykvalitets og innovative tjenester og teknologier til subsea næringen. 

Global Center of Expertise (GCE) NODE er en klynge av selskaper, stasjonert i Kristiansand, som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til den globale energi- og maritime industrien. Selskapet fokuserer på samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
GCE NODE er en del av Det Norske Innovasjonsklyngeprogrammet.

Gexcon AS spesialiserer seg innen sikkerhet og risikostyring relatert til brann og gasseksplosjoner fra brennbare stoffer.
Offshore Simulator Centre AS (OSC) tilbyr offshoresimulatorer og opplæringskonsepter som skal øke sikkerheten for personell involvert i krevende offshore-operasjoner.
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling bidrar til å forstå, overvåke og varsle lokale, regionale og globale miljø- og klimaproblemer og deres innvirkning på samfunn og økonomi. 
Marine Energy Test Centre (METCENTRE) er et norskt testanlegg for offshore vind og tilbyr konsesjoner, infrastruktur og tjenester som er nødvendige for testing.