Vest-Norge

Gexcon AS spesialiserer seg innen sikkerhet og risikostyring relatert til brann og gasseksplosjoner fra brennbare stoffer.
Offshore Simulator Centre AS (OSC) tilbyr offshoresimulatorer og opplæringskonsepter som skal øke sikkerheten for personell involvert i krevende offshore-operasjoner.
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling bidrar til å forstå, overvåke og varsle lokale, regionale og globale miljø- og klimaproblemer og deres innvirkning på samfunn og økonomi. 
Marine Energy Test Centre (METCENTRE) er et norskt testanlegg for offshore vind og tilbyr konsesjoner, infrastruktur og tjenester som er nødvendige for testing.