Europa

Publikasjonen Building Industries at Sea: ‘Blue Growth’ and the New Maritime Economy tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.

Akvakultur

Det er planlagt investeringer for mer enn 1 milliard euro i akvakultur i Østersjøen/Nordsjøen.

European Dynamics er en leverandør av informasjonsteknologier innen e-forvaltning. Virksomheten opererer internasjonalt som en gruppe av selskaper, med kontorer i Athen, Berlin, Brussel, København, London, Luxembourg og Stockholm, for å nevne noen. Gruppen designer, utvikler, støtter og driver komplekse IT-systemer og markedsfører et bredt spekter av programvareprodukter innen e-forvaltning, ved hjelp av toppmoderne teknologier.

Økt europeisk konkurransekraft gjennom satsning på kunstig intelligens og maskinlæring
Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innen fotonikk.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor IKT.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor byggsektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor transportsektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor produksjonssektoren.