Europa

Europakommisjonen er opptatt av å opprettholde et maritimt konkurransefortrinn, men bransjen har store utfordringer foran seg. Nå viser Europakommisjonen til flere beste praksis-historier for å sikre fremtiden.
Europakommisjonen organiserte i januar 2018 en workshop for å kartlegge den nåværende tilstanden til kunstig intelligens i Europa.
Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
EADTU har gitt ut en ny rapport over de nyeste trendene og utviklingen av nye læringsformer.
EU satser nå stort på sirkulærøkonomi - dette medbringer utfordringer, men også store potensiale for både lovgivere og næringslivet.
Europakommisjonen har utarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi, for å finne ut av hvordan man bør jobbe med dette temaet fremover.
Rapporten ”Future of the Sea” tar for seg hvilke utfordringer og muligheter verden står overfor på havmiljøfeltet. Forfatterne frykter blant annet at mengden plast i havet skal tredobles i perioden 2015-2025, og ønsker konkrete tiltak mot dette.
CEDEFOP har gitt ut sin sjette nasjonal kvalifikasjonsrammeverk rapport.
European Digital Learning Network har forsket på digitalisering av læring i EU, og utgitt en rapport som sammenfatter funnene de har gjort.
EU gav i januar ut ny plaststrategi, og nå er det store spørsmålet hvordan den skal følges opp.