Europa

Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innen fotonikk.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor IKT.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor byggsektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor transportsektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor produksjonssektoren.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor helsesektoren.
Green Horizons Scorebroard er et nettsted som gir indikatorer for innovasjonssystemer som er relevant for klimaendringer, resurseffektivitet og råmaterialer.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.