Regionale og lokale administrasjoner

Rådhuset i Valencia

Groningen er administrasjonssenter i provinsen Groningen. Det er den største byen i Nord-Nederland med sine 202 000 innbyggere, og den åttende største byen i landet. Groningen er en viktig handelsby for det nordlige Nederland. Byen har mange servicefunksjoner for gassindustrien og har videre matvareindustri med foredling av sukker, tobakk og kaffe. I løpet av de senere år er det kommet til endel arbeidsplasser knyttet til IT.

Byen i hjertet av Nederland
Ærø er en dansk øykommune i Syddanmark med mål om å gjøre kommunen CO2 nøytral innen 2020

Rotterdam er Nederlands nest største by, og ligger i provinsen Sør-Holland. 
Havnen i Rotterdam er Europas største. 

INNOVATION i Aarhus er en ny måte å løse velferdsoppgaverne på i Aarhus Kommune. 
Göteborg Energi er Vest-Sveriges ledende energifirma, med visjonen om et bærekraftig Gøteborg.
Bornholms Energi & Forsyning eies av Bornholms Regionskommune og leverer strøm, vann og varme, samt at de håndterer spillvann. 
Greater Manchester Combined Authority består av kommuner og ordfører i Manchester og omkringliggende områder.

Bremen (Freie Hansestadt Bremen) er en bystat i det nordlige Tyskland, lokalisert langs elven Weser. Delstaten Bremen omfatter to enklaver, byene Bremen og Bremerhaven.