INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW

PERSUADE-prosjektet har utviklet et støydempende materiale ved hjelp av resirkulerte dekk.