IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/LEIBNIZ-INSTITUT FUER INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK

IHP utfører forskning og utvikling innen silikonbaserte systemer, integrert høyfrekvente kretser og teknologier for trådløs og bredbåndskommunikasjon.

E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.