CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA

E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.