Inov Inesc Inovação - Instituto De Novas Tecnologias

E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.