"INOV, INESC INOVACAO, INSTITUTO DE NOVAS TECNOLOGIAS"

E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.