THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

Nottingham Trent University (NTU) er et offentlig universitet i Nottingham, England. 

MHIVEC-prosjektet har utviklet nye modelleringsteknikker for å fastslå og senke støy og vibrasjon fra biler!