THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

MHIVEC-prosjektet har utviklet nye modelleringsteknikker for å fastslå og senke støy og vibrasjon fra biler!