THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

MHIVEC-prosjektet har utviklet nye modelleringsteknikker for å fastslå og senke støy og vibrasjon fra biler!