KAROS

Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.