BUSINESS INNOVATION BROKERS S. COOP.

BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.