TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT

Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.
Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!