UNIVERSITEIT UTRECHT

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.

Universitetet i Utrecht er et nederlandsk universitet, som med sine syv fakulteter dekker hele spektrumet innen forskning og utdanning. Deres hovedfokus innen forskning ligger langs følgende fire tverrfaglige akser:

BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.