NORSK POLARINSTITUTT

Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.
INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.