INSTITUTE OF OCEANOLOGY - BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.