INNOVATIONSFONDEN

Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).