UNIVERSITY OF HAIFA

Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.
IDREEM er et europeisk forskningsprosjekt som inntil 2016 jobbet med å sikre europeisk akvakulturs langsiktige bærekraft gjennom mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon.