Aix-Marseille Université M.I.O. Mediterranean Institute of Oceanography

Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.