Norsk institutt for luftforskning

Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Prosjektet har som målsetting å separere menneskeskapte og naturlige klimagasser, samt å skape en oversikt over utslippene fra CO2, CH4 og N2O over hele Europa.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.