SmartAgeingPrize2018

No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.
PEPE gir mulighet for trening gjennom "exergames" og virtuell virkelighet for eldre.
En app som gir eldre mennesker en oversikt over aktiviteter de kan delta på i deres eget nærområde.
KeepSocial er en plattform som sammenfatter informasjon om brukerens omgivelser og gir instrukser til hvordan å bevege seg i forhold til disse.
EUPHORIA er en digital plattform utviklet for aktive seniorer på 65+.
Walk it! er en app som oppfordrer eldre turgåere til å dele sin interesse for turgåing og utforsking av nye ruter
En programvare basert på kunstig virkelighet som bringer tilbake minner for mennesker med demens.
«Tecla» lar brukeren samkoble teknologiske enheter i hjemmet gjennom én enkel styringsenhet.
Ved hjelp av kunstig virkelighet (VR), vil SyncVR gi eldre mennesker spennende opplevelser og på denne måten motvirke ensomhet.
En nettbasert plattform som lar eldre tilby sine kunnskaper og tjenester, og øker deres deltakelse i lokalsamfunnet.