SmartAgeingPrize2018

En nettbasert plattform som lar eldre tilby sine kunnskaper og tjenester, og øker deres deltakelse i lokalsamfunnet.
Sanoste tilbyr interaktive treningstimer og diskusjonsgrupper for eldre, som fører til økt fysisk og psykisk stimulering.
En nettside som lar deg utforske små og store arrangementer i nabolaget ditt.
Trygg og enkel digital kommunikasjon, tilpasset den eldre generasjon.
En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
Med datamaskinen KOMP kan generasjoner kommunisere på tvers, slik at den enkeltes følelse av ensomhet reduseres.
Appen forbedrer selvtillit og hjelper mennesker med nedsatt hukommelse til å leve, jobbe og sosialisere seg mer selvstendig gjennom steg-for-steg videoer.